• 1481
  • 487
  • 1478
  • 1489
  • 1488

 

ردیف عنوان دوره مدت دوره تاریخ برگزاری اطلاعات دوره
۱ زایمان فیزیولوژیک ۶۰ ۹۶/۰۷/۱۹

روزهای برگزاری : چهارشنبه و پنجشنبه  – ساعت: ۱۴-۱۹

اساتید : خانم دکتر تقی زاده

online_register

۲ بایدها و نبایدهای بارداری ۵ پیش ثبت نام

جمعه ساعت:۱۴-۱۹

اساتید : دکتر ابولحسنی

online_register

۳ NICU ۴۰ ۹۶/۰۷/۱۹

روزهای برگزاری : چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت: ۱۴-۱۹

اساتید : خانم دکتر میرلاشاری

online_register