• 1481
 • 487
 • 1478
 • 1489
 • 1488

 دوره آموزشی مراقبت های ویژه دیالیز  

 

 تعریف مختصری از دوره و بیان اهداف آن : 

 با توجه به پیشرفت های مکرر در علوم پزشکی و نیاز پرسنل محترم پرستاری در زمینه به روز رسانی توانایی ها و مهارت هایشان جهت ارائه خدمات مناسب به بیماران،با بهرگیری از اساتید برجسته دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری دوره بازآموزی دیالیز نموده ایم و حداکثرتلاش خود را جهت برگزاری با کیفیت این دوره می نمائیم.

 محتوای آموزشی:  

 • آناتومی و فیزیولوژی کلیه

 • راههای دستیابی عروقی

 • اختلالات آب و الکترولیتها              

 • انواع صافی – آنمی و درمان آن

 • نارسایی حاد و مزمن کلیه

 • وزن خشک و روشهای ارزیابی آن

 • انواع روشهای درمان،تعریف همودیالیز و انواع آن

 • روشهای تصفیه آب – آنتی کواگولان

 • انواع محلولهای دیالیز

 • دیالیز در بیماران ویژه – عوارض حین دیالیز

 • انواع محلولهای دیالیز

 • واکسیناسیون – کنترل عفونت در بخش دیالیز       

 • اندازه گیری کفایت دیالیز

 • دارو و درمان در بخش دیالیز 

 اساتید دوره: 

 • دکتر سیلانی(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر اسماعیل شریعت(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

       

مدت دوره : ۳۲ ساعت (۸ جلسه ۴ ساعته )

شهریه دوره فوق ۷۵۰ هزار تومان می باشد.

 

مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن:   ۶۶۹۰۹۰۵۱ -۶۶۹۲۷۸۰۱