• 1481
  • 487
  • 1478
  • 1489
  • 1488

 

 

 

 

دوره باید ها و نباید های بارداری

 

 

 

Untitled-3

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید دوره :

 

جمعی از اساتید

زمان برگزاری :

طـــــول دوره ۵ ســـــاعت – * جلسه * ســاعته

جمعه (۱۳۹۶/۰۷/۱۴)

ساعت ۱۴ الی ۱۹

هزینه دوره: ۱۸۰،۰۰۰ تومان