• 1481
 • 487
 • 1478
 • 1489
 • 1488

 

 

 

 

دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک

 

 دوره کوتاه مدت تخصصی تربیت مربی آمادگی دوران بارداری: 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران در راستای برنامه های اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت بهبود شاخصهای سلامتی و کاهش عوارض و مرگ و میر مادران و نوزادان و ترویج زایمان طبیعی و توانمند سازی زنان باردار برنامه دوره کوتاه مدت تخصصی تربیت مربی کلاسهای آمادگی دوران بارداری جهت ماماهای دارای مدرک کاردانی و بالاتر، منطبق با پروتکل کشوری اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را برگزار می کند.

 محتوای آموزشی:  

 • ورزش های دوران بارداری

 • روش های ریلکسیشن

 • طب فشاری و ماساژ درمانی

 • تکنیک های تنفسی

 • نقش همراه و آمادگی برای پدر شدن

 • تمرینات اسکلتی عضلانی

 • وضعیت های مختلف زایمان

 • مراحل مختلف زایمان

 اهداف دوره:  

 • کسب مهارتهای نوین مامایی و روشهای مختلف آمادگی برای زایمان و زایمان بی درد غیر دارویی و تکنیکهای حمایتی

 • پیشگیری و کاهش مداخلات پزشکی و مامایی حین بارداری و زایمان و کاهش عوارض دوران بارداری

 • احیا و ارتقا زایمان فیزیولوژیک و مقابله با احساسات منفی طی لیبر و ترویج زایمان طبیعی

 • توامند سازی و توانبخشی دوره پس از زایمان

 اساتید دوره: 

 • جمعی از اساتید

 

 

مدت دوره : ۶۰ ساعت ( ۱۲ جلسه ۵ ساعته – چهارشنبه و پنجشنبه)

شهریه دوره فوق ۸۵۰ هزار تومان می باشد.

 

مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن:   ۶۶۹۰۹۰۵۱ -۶۶۹۲۷۸۰۱