• 1481
  • 487
  • 1478
  • 1489
  • 1488

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس محل برگزاری کلاس: میدان توحید- خیابان دکتر میرخانی(نصرت شرقی)-دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن های تماس:۶۶۹۰۹۰۵۱-۰۲۱ و ۶۶۹۲۷۸۰۱-۰۲۱

 

تماس با ما